www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Kunszentmártoni Gazdakör székház kialakítás bemutatkozó anyag és nyílt nap összefoglalója frissítés

A Kunszentmártoni Gazdakör által megvalósított beruházás bemutatkozó anyaga és a nyílt nap összefoglalója a fényképdokumentációval együtt elérhető a mellékletből.

 

A projekt a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások keretében valósult meg a Tiszazugi LEADER HACS forrásaiból.

 

A támogatás összege: 29.651.542 Ft.

 

A nyílt nap 2014. szeptember 20-án került megtartásra, melyen a Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete is jelen volt.

Megvalósult EMVA LEADER TK3 projekt Tiszasason

2014. november 14-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Tiszasasi Idősekért Alapítvány által működtetett Tiszasasi Idősek Otthonában kialakított új klubhelyisége. Az új épületszárnyban kialakított klubhelyiség nagymértékben hozzájárul az otthon lakóinak életminőségéhez, mivel a beruházás előtt nem volt olyan nagyobb méretű helyiség, ahol tartalmas programokat lehetett volna megvalósítani.

 

A klubhelyiség kialakítása olyan épületszárnyban valósult meg, mely több éve csupán 50%-os készültségi fokon állt, de forráshiány miatt eddig a pillanatig nem volt mód a befejezésére.

 

A projekt a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások keretében valósult meg a Tiszazugi LEADER HACS forrásaiból.

 

A támogatás összege: 16.974.310 Ft.

 

Az átadó ünnepségen a Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete is jelen volt.

 

A beruházás részét képezte az 50%-os készültségi fokon álló épületszárny 100%-os megvalósítása (vakolás, szigetelés, burkolatok elhelyezése, nyílászárók beépítése, irodahelyiség és mozgássérült wc kialakítása, elektromos hálózat kiépítése, komplett tető építése), továbbá az otthon lakóinak és az otthonban dolgozók részére ingyenes informatikai képzés, illetve a képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés is.

 

Operatív Programok egyeztetése 2014-2020

Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

 

A programdokumentumok legújabb változatai a Széchenyi 2020 fejlesztési program honlapján érhetőek el.

 

A partnerség elvének jegyében az alábbi honlapon folyamatosan nyomon követheti a programok tartalmának változását, azonban azok tartalma brüsszeli jóváhagyásukig még változhat.

 

Programdokumentumok elérhetősége:

http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese

 

Az operatív programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2014. november 24-ig várja a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Tájékoztatási Főosztálya.

 

A partnerségbe vont dokumentumokra érkezett észrevételekre, javaslatokra, kérdésekre adott válaszok a Bizottsággal történő egyeztetés lezárultát követően kerül közzétételre a fenti honlapon.

Támogatások kifizetésének igényléséről szóló MVH közlemények módosulása

Tisztelt Kedvezményezettek!

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy több jogcím esetében megjelentek a támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények módosítása, melyek elérhetőek az MVH honlapján a „Közlemények” menüpont alatt, illetve néhány érintett jogcím esetében az alábbi linkeken is:

 

164/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 117/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1642014

 

162/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 118/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1622014

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, illetve Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Tisztelt érdeklődők!

 

Megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” valamint a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” pályázati felhívás!

 

A pályázati felhívások részletesen elérhetőek és megtekinthetőek a mellékletben, valamint az alábbi linkeken:

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése:

 

http://palyazat.gov.hu/doc/4387

 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása:

 

http://palyazat.gov.hu/doc/4386

EMVA-val kapcsolatos változások

2014. szeptember 16. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet (a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet).

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet az alábbi rendeletekkel meghirdetett beruházási jogcímek tekintetében módosította a művelet megvalósítására és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidőket:

Megvalósult EMVA LEADER TK3 projekt Kunszentmártonban

2014. szeptember 20.-án 10:00 órai kezdettel tartotta meg projektbemutató nyílt napját a FRANK-ELEKTRO Kft., mely a tevékenységét lehetővé tévő székházát korszerűsítette.

 

A fejlesztés után a székház energetikai korszerűsítése nyomán kisebb anyagi ráfordítással oldható meg a fűtés, mely megtakarított összeggel a vállalkozás likviditása, így versenyképessége nő, valamint megújult környezetben fogadhatja a vállalkozás az ügyfeleit.

A fejlesztés során korszerű napelemes rendszer került kiépítésre az épület hőszigetelésével együtt.

 

A projekt a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások keretében valósult meg a Tiszazugi LEADER HACS forrásaiból.

 

A támogatás összege: 6.149.031 Ft.

 

A projektről szóló bemutatkozó anyagot, illetve a nyílt nap anyaga a mellékletből letölthető és megtekinthető!

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által szervezett 60 órás akkreditált képzés felhívása

Tisztelt Kedvezményezettek és Érdeklődők!

 

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) 60 órás akkreditált  képzést szervez.

A képzés célja: szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások számára.

A képzés célcsoportja: a falusi vendégfogadók, a falusi turizmus, mint szolgáltatói tevékenység iránt érdeklődők akik most tervezik bekapcsolódásukat a vendégfogadásba, vagy szeretnék ismereteiket elmélyíteni. Ők lehetnek kezdő  falusi vendéglátók , ÚMVP nyertes falusi szállásadók, vidéki szolgáltatók, tanyagazdaságot és farmgazdaságot működtető  magánszemélyek, őstermelők, kis- és mikro vállalkozások vezetői, munkatársai.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni:

2014. szeptember 30 –ig :          agroturizmus@t-online.hu

 

Bizonyítvány:

A hallgatók az akkreditált  képzés végén tanúsítványt kapnak, amelyet elfogadnak EMVA és LEADER-es pályázati támogatásokat nyertek számára előírt képzettségnek.

 

További részletek megtekinthetőek a FATOSZ honlapján az alábbi linken:

 

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület