www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 289/2013.(XI/14) közleménye

Tisztelt Pályázók!

 

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 289/2013.(XI/14) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.18.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati útmutatóról, továbbá a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusról.

 

A közlemény elérhető a http://www.kormany.hu/download/c/15/11000/IH.zip#!DocumentBrowse címen.

Turisztika jogcímrendelet megjelenés!

Tisztelt pályázók!

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Közlöny 188. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (továbbiakban: Jogcímrendelet), melyben a támogatási kérelem benyújtási időszak 2013. november 25-2013. december 20. közötti időszakban került meghatározásra.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmet postai úton lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához (Tiszazugi LEADER Egyesület, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.).

 

A Tiszazugi LEADER Egyesület illetékességi területén az egy ügyfél által igényelhető maximális támogatási összeg: 35.000.000 Ft.

 

A Jogcímrendelet 4. § (4) bekezdés értelmében:

Ingyenes képzés indul - Szakemberek képzése - Korszerű önismereti, önmenedzselési és konfliktuskezelő gyakorlat

Szakemberek képzése: önismeret, önmenedzsment, konfliktuskezelés

A célcsoport fejlesztését végző szakemberek közös felkészítése szeminárium és tréning keretében, rendszeres eset megbeszélési lehetőségek és szupervízió biztosítása a szakemberek részére.

A képzés az alábbi tematikára épül:

-          Ön és társismeret
-          Személyiségfejlesztés
-          A konfliktusok megelőzését szolgáló módszerek, eljárások
-          Konfliktus típusok
-          A konfliktusok megoldásának lehetséges stratégiái
-          A konstruktív megoldást befolyásoló tényezők
-          Mediáció alapjai
A képzés 10 alkalommal megvalósított képzés, ami megalapozza a további képzéseket.
Indikátorok:
Résztvevők száma: 25 fő
Csoport száma: 1 csoport
Időtartam: 10 óra
Alkalomszám: 8 alkalom

 

Kezdési

dátum:        Óraszám    Helyszín
2013-11-16    10    Kunszentmárton, Szécheny Általános Iskola,  8.00 óra

 

További információ kérhető:

  Németh Róbert

+3630/647-2170

 

Tovább folytatódnak az egyeztetések a fejlesztésekről

PROGRAMOZÁS | A 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakra való felkészülés jegyében szeptember végén a megyei önkormányzat térségfejlesztési és külügyi irodája elindította a megyei tervezés II. ütemét.

– A tervezés második üteme az úgynevezett programozás időszaka – tudtuk meg Lakatos István irodavezetőtől.
– Ennek keretében az ÉARFÜ elkészíti a megyei területfejlesztési program stratégiai részét. Ez fogja össze az operatív részt és dolgozza ki a területi hatásvizsgálatot. A program stratégiai fejezete november 30-ig elkészül.

A megyei tervezés összehangolása érdekében kistérségenként megkötendő együttműködési megállapodás létrehozását kezdeményezte a települések között a megyei önkormányzat. Ezen belül a települések többek között tervezési felelőst jelölnek ki, a megyei önkormányzat pedig a kistérségekben – a Szolnoki kistérséget kivéve – egy-egy szakemberrel megbízási szerződést kötött a tervezés segítésére.
A megyében konszenzus alakult ki arról, hogy várostérségként a kistérségek szerepeljenek, míg a gazdaságfejlesztésnél a megye egésze illetve a korábban lehatárolt együttkezelendő térségek (Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége – Tiszazug) legyen a beavatkozási terület.

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatásokról.

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb
2013. december 13-án 18:00 óráig.

 

Az elektronikus felület elérhető a http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000005  címen.

 

Jelenleg a támogatási kérelmek benyújtását szolgáló felület még nem áll rendelkezésre az MVH honlapján, így a támogatási kérelmet benyújtani szándékozókat kérjük, hogy a fenti linken folyamatosan ellenőrizzék az felület elérhetőségét.

 

A rendelet mellékletben pdf formátumban megtekinthető és letölthető!

Döntöttek a 2013-as Tanyaprogram nyerteseiről

Megszületett a döntés a harmadik alkalommal meghirdetett Tanyafejlesztési Program idei pályázati kiírásának nyerteseiről. Közel 3,5 milliárd értékben több mint félezer pályázó kap vissza nem térítendő támogatást.
Döntöttek a 2013-as Tanyaprogram nyerteseiről

Az idén már a teljes Alföld területéről pályázható Tanyafejlesztési Program négy támogatási célterületen indulhatott el. A döntés értelmében idén 529 tanyafejlesztési projekt nyert el vissza nem térítendő támogatást összesen közel 3,5 milliárd forint értékben. A tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód hátrányainak csökkentését célul kitűző Program eddigi három éves működése során így már összesen 963 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben mintegy 5,8 milliárd forint összértékben.
A fejlesztések megvalósítására a mai naptól nyílik lehetőség, a fejlesztések befejezésének végső határideje 2014. április 30.
A 2013. évi Tanyafejlesztési Program nyerteseinek listája a cikk alján, csatolmányként érhető el.

 

Csatolmány:

http://www.nakvi.hu/sites/default/files/2013_tanyaprogram_nyertesek_honlapra_20131104.pdf

 

 

Tiszazugi LEADER 2013/10.számú Hírlevele

A Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete mellékelten közzéteszi a a 2013/10.számú hírlevelét ,melynek témája a Térségek közötti együttműködések.

A hírlevél mellékletből letölthető.

 

Kifizetési kérelem HVS-ek LEADER-fejezetéhez december 31-ig

Tengely:
IV. tengely: LEADER Program

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtott támogatások jogcím (a továbbiakban: LEADER TK3) keretében nyújtott támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetésének igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás határideje: 2013. december 31.

153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
A közlemény teljes szövege és mellékletei az alábbi linken elérhetőek:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1532013

 

Szövetség a vidékfejlesztés segítéséért

Szorosabbra fűzik a LEADER-szervezetek közötti együttműködést: a LEADER Egyesületek Szövetségének leendő megalapításáról a Pest megyéhez tartozó Sarlóspusztán, egy szakmai konferencián döntöttek.
Szövetség a vidékfejlesztés segítéséért

Október 9-én Tatárszentgyörgy-Sarlóspusztán szakmai konferenciát tartottak az ország számos vidékfejlesztő szakemberének részvételével. A szakmai nap céljai között szerepelt a LEADER-szervezetek együttműködésének erősítése, vidékfejlesztési javaslatok megfogalmazása a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra, valamint egy országos szakmai képviselet alakítása. A résztvevő szervezetek képviselői fontosnak tartják a nyertes LEADER-pályázatok hatékony kommunikációjának elősegítését, hiszen egy-egy jó példa, működő projekt bemutatása tovább erősítheti a térségben élők pályázati kedvét, ami közvetlenül hathat a gazdasági, kulturális és társadalmi élet kedvező alakulására.
A résztvevők a nap végére egységes álláspontra jutottak egy szakmai szervezet létrehozásáról. Ennek céljai között szerepel a hatékony kommunikáció és kapcsolattartás a vidékfejlesztési szereplők között, a szakmai képviselet itthon és külföldön egyaránt, szakmai támogatás nyújtása és állásfoglalások készítése, valamint összetett és fenntartható társadalmi, gazdasági és környezeti programok megvalósítása, támogatása.

Véleményezhetőek az operatív programok

A 2014-2020-as operatív programok – köztük a Vidékfejlesztési Program – társadalmasításra szánt verziói elérhetőek és november 17-ig véleményezhetőek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.
Véleményezhetőek az operatív programok
Véleményezhetőek az operatív programok
Október 17-től nyilvánosak a 2014-2020-as időszak operatív programjainak társadalmasításra szánt változatai. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján többek között a Vidékfejlesztési Program (VP) is elérhető és egy hónapon keresztül, azaz november 17-ig véleményezhető bárki által. A Partnerség Fórum menüpont használatával az operatív programokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok azonnal elérhetővé válnak a honlap felületén keresztül, ráadásul lehetőség nyílik arra is, hogy a véleményezők megismerjék egymás véleményét is. A fórum használatához regisztrálni kell a honlapon, majd a kapott felhasználói névvel és jelszóval történő belépés után van lehetőség az operatív programok véleményezésére.
 
Forrás: NFÜ

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület