www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Tovább folytatódnak az egyeztetések a fejlesztésekről

PROGRAMOZÁS | A 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakra való felkészülés jegyében szeptember végén a megyei önkormányzat térségfejlesztési és külügyi irodája elindította a megyei tervezés II. ütemét.

– A tervezés második üteme az úgynevezett programozás időszaka – tudtuk meg Lakatos István irodavezetőtől.
– Ennek keretében az ÉARFÜ elkészíti a megyei területfejlesztési program stratégiai részét. Ez fogja össze az operatív részt és dolgozza ki a területi hatásvizsgálatot. A program stratégiai fejezete november 30-ig elkészül.

A megyei tervezés összehangolása érdekében kistérségenként megkötendő együttműködési megállapodás létrehozását kezdeményezte a települések között a megyei önkormányzat. Ezen belül a települések többek között tervezési felelőst jelölnek ki, a megyei önkormányzat pedig a kistérségekben – a Szolnoki kistérséget kivéve – egy-egy szakemberrel megbízási szerződést kötött a tervezés segítésére.
A megyében konszenzus alakult ki arról, hogy várostérségként a kistérségek szerepeljenek, míg a gazdaságfejlesztésnél a megye egésze illetve a korábban lehatárolt együttkezelendő térségek (Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége – Tiszazug) legyen a beavatkozási terület.

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatásokról.

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb
2013. december 13-án 18:00 óráig.

 

Az elektronikus felület elérhető a http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000005  címen.

 

Jelenleg a támogatási kérelmek benyújtását szolgáló felület még nem áll rendelkezésre az MVH honlapján, így a támogatási kérelmet benyújtani szándékozókat kérjük, hogy a fenti linken folyamatosan ellenőrizzék az felület elérhetőségét.

 

A rendelet mellékletben pdf formátumban megtekinthető és letölthető!

Döntöttek a 2013-as Tanyaprogram nyerteseiről

Megszületett a döntés a harmadik alkalommal meghirdetett Tanyafejlesztési Program idei pályázati kiírásának nyerteseiről. Közel 3,5 milliárd értékben több mint félezer pályázó kap vissza nem térítendő támogatást.
Döntöttek a 2013-as Tanyaprogram nyerteseiről

Az idén már a teljes Alföld területéről pályázható Tanyafejlesztési Program négy támogatási célterületen indulhatott el. A döntés értelmében idén 529 tanyafejlesztési projekt nyert el vissza nem térítendő támogatást összesen közel 3,5 milliárd forint értékben. A tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód hátrányainak csökkentését célul kitűző Program eddigi három éves működése során így már összesen 963 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben mintegy 5,8 milliárd forint összértékben.
A fejlesztések megvalósítására a mai naptól nyílik lehetőség, a fejlesztések befejezésének végső határideje 2014. április 30.
A 2013. évi Tanyafejlesztési Program nyerteseinek listája a cikk alján, csatolmányként érhető el.

 

Csatolmány:

http://www.nakvi.hu/sites/default/files/2013_tanyaprogram_nyertesek_honlapra_20131104.pdf

 

 

Tiszazugi LEADER 2013/10.számú Hírlevele

A Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete mellékelten közzéteszi a a 2013/10.számú hírlevelét ,melynek témája a Térségek közötti együttműködések.

A hírlevél mellékletből letölthető.

 

Kifizetési kérelem HVS-ek LEADER-fejezetéhez december 31-ig

Tengely:
IV. tengely: LEADER Program

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtott támogatások jogcím (a továbbiakban: LEADER TK3) keretében nyújtott támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetésének igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás határideje: 2013. december 31.

153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.
A közlemény teljes szövege és mellékletei az alábbi linken elérhetőek:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1532013

 

Szövetség a vidékfejlesztés segítéséért

Szorosabbra fűzik a LEADER-szervezetek közötti együttműködést: a LEADER Egyesületek Szövetségének leendő megalapításáról a Pest megyéhez tartozó Sarlóspusztán, egy szakmai konferencián döntöttek.
Szövetség a vidékfejlesztés segítéséért

Október 9-én Tatárszentgyörgy-Sarlóspusztán szakmai konferenciát tartottak az ország számos vidékfejlesztő szakemberének részvételével. A szakmai nap céljai között szerepelt a LEADER-szervezetek együttműködésének erősítése, vidékfejlesztési javaslatok megfogalmazása a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra, valamint egy országos szakmai képviselet alakítása. A résztvevő szervezetek képviselői fontosnak tartják a nyertes LEADER-pályázatok hatékony kommunikációjának elősegítését, hiszen egy-egy jó példa, működő projekt bemutatása tovább erősítheti a térségben élők pályázati kedvét, ami közvetlenül hathat a gazdasági, kulturális és társadalmi élet kedvező alakulására.
A résztvevők a nap végére egységes álláspontra jutottak egy szakmai szervezet létrehozásáról. Ennek céljai között szerepel a hatékony kommunikáció és kapcsolattartás a vidékfejlesztési szereplők között, a szakmai képviselet itthon és külföldön egyaránt, szakmai támogatás nyújtása és állásfoglalások készítése, valamint összetett és fenntartható társadalmi, gazdasági és környezeti programok megvalósítása, támogatása.

Véleményezhetőek az operatív programok

A 2014-2020-as operatív programok – köztük a Vidékfejlesztési Program – társadalmasításra szánt verziói elérhetőek és november 17-ig véleményezhetőek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.
Véleményezhetőek az operatív programok
Véleményezhetőek az operatív programok
Október 17-től nyilvánosak a 2014-2020-as időszak operatív programjainak társadalmasításra szánt változatai. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján többek között a Vidékfejlesztési Program (VP) is elérhető és egy hónapon keresztül, azaz november 17-ig véleményezhető bárki által. A Partnerség Fórum menüpont használatával az operatív programokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok azonnal elérhetővé válnak a honlap felületén keresztül, ráadásul lehetőség nyílik arra is, hogy a véleményezők megismerjék egymás véleményét is. A fórum használatához regisztrálni kell a honlapon, majd a kapott felhasználói névvel és jelszóval történő belépés után van lehetőség az operatív programok véleményezésére.
 
Forrás: NFÜ

MEGJELENT AZ IR Á N Y Í T Ó HA T Ó S Á G 282/2013.(X./16.)K Ö Z L E M É N Y E (alapszolgáltatások fejlesztése)

MEGJELENT AZ IR Á N Y Í T Ó HA T Ó S Á G 282/2013.(X./16.)K Ö Z L E M É N Y E a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére.


A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program(DITÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtottalapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható idén. A benyújtási időszak kezdete 2013. november eleje . Az alapszolgáltatások jogcím esetében elektronikus benyújtás lesz.
Az alapszolgáltatások jogcím esetében az ügyfélkörbe tartoznak a települési önkormányzatok,önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok,nonprofit szervezetek(egyesületek,alapítványok, például polgárőr egyesületek) ésegyházi jogi személyek.

A rendelet alapján négy célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu -és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület
keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez. A harmadik célterület esetében többfunkciós szolgáltató központ (például művelődési ház fejlesztésére) kialakítására, fejlesztésére, míg a negyedik célterület keretében hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése támogatható.

A közlemény mellékletből letölthető.

Kapu a 2014-2020-as vidékfejlesztési időszakhoz

Hídként kíván működni a jelenlegi és a következő időszak között az az oldal, amelyet az Európai Vidékfejlesztési Hálózat indított a 2014-2020-as vidékfejlesztési programok kidolgozásának és végrehajtásának segítésére.
Kapu a 2014-2020-as vidékfejlesztési időszakhoz

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat „Vidékfejlesztési Kapu 2014-2020” címmel indított önálló aloldalt, amely hidat biztosít a 2007-2013-as és a következő programozási időszak között. A miniportál a jelenlegi tapasztalatokra és tudásra épít azzal a céllal, hogy irányt mutasson a jövőbeni vidékfejlesztési programok tervezéséhez és végrehajtásához. Az oldalon többek között a vonatkozó jogszabályokról és iránymutatásokról, a programok monitoringjáról és értékeléséről, a 2007-2013-as időszak tapasztalatairól, az újonnan bevezetett közösségi irányítású helyi fejlesztésekről (CLLD) és a tagjelölt országokról is információkat lehet elérni rendezett formában. A Kapu emellett külön pontban foglalkozik a hálózatosodás segítésével, ahol többek között az Európai Innovációs Partnerségről is többet meg lehet tudni.

 

A portál ide kattintva elérhető: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/


Forrás: ENRD

Vidék Mustra a Magyar Vidék Napján

Legközelebb október 26-án a budapesti Millenárisban, a Magyar Vidék Napja programjának részeként jelentkezik a Vidék Mustra – Termelői Piac a Főváros Szívében elnevezésű esemény.
Vidék Mustra a Magyar Vidék Napján

„A Vidék Mustra nem ért véget” – ezt többször hangoztatta maga a szakminiszter és a vidékfejlesztésért felelős államtitkár is. A rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős kollégák, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) munkatársai is úgy gondolják, hogy a páratlanul sikeres rendezvénynek továbbra is van jövője.
Vidék Mustra a Magyar Vidék Napján
Az alaprendezvény, nevezetesen a péntekenként a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádjai alatt rendezett piac a Kossuth téri felújítási munkálatok miatt sajnos egész októberben szünetel, ugyanakkor az érdeklődés mind vásárlói, mind pedig eladói oldalról töretlen. Többek között ezért kap helyet a Nemzeti Vidékfejlesztési Nap változatos programjain belül a Vidék Mustra eseménye, amelyre szeretettel várják a szervezők és a portékáikat kínálók az érdeklődőket.

A szervezők elmondása szerint legközelebb novemberben várható az eredeti helyszínen a Vidék Mustra.

 

Forrás: NAKVI

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület