www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Megjelent a Magyar Vidéki Mozaik idei 4. száma!

A jó gyakorlatok bemutatása mellett külön figyelmet szentel az elmúlt év(ek) értékelésére a Mozaik decemberi száma, hiszen év végén az EU 2007-13-as költségvetési ciklusa és az MNVH kétéves Cselekvési Terve is lezárul.
Megjelent a Magyar Vidéki Mozaik idei 4. száma!
Megjelent a Magyar Vidéki Mozaik idei 4. száma!
Az elmúlt költségvetési ciklusban Magyarország mintegy 1400 milliárd forint értékű uniós támogatásból, önrészekkel együtt csaknem 3000 milliárd forintból alakíthatta és alakította át a korábbi évekhez képest a magyar vidék arculatát. Az eredményeket és a források felhasználásának szakmai értékelését V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár fogalmazta meg, aki cikkében részletesen kifejtette a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) célkitűzéseit és idei legfontosabb eredményeit.

Turisztika támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidejének módosítása!

Az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságnak a 304./2013. (XII.16.) Közleménye értelmében:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésének folyamatban lévő módosítása alapján támogatási kérelmet - 2013. december 20. helyett - 2014. január 15-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

 

Cím: Tiszazugi LEADER Egyesület

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.

 

A Közlemény teljes szövege megtekinthető az alábbi címen:

 

http://www.kormany.hu/download/f/70/21000/IH%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny%20%C3%BAj%20turisztika.pdf#!DocumentBrowse

 

Tiszazugi LEADER Egyesület

Munkaszervezete

Tiszazugi LEADER 2013/11.számú Hírlevele

A Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete mellékelten közzéteszi a a 2013/11.számú hírlevelét ,melynek témája a Térségek közötti együttműködések.

A hírlevél mellékletből letölthető.

104/2013. (XI. 14.) VM rendeletre vonatkozó árajánlat minta

Tisztelt Pályázók!

 

A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 9.§ (4) bekezdés értelmében:

"9.§ (4) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy
a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését
megelőzően legfeljebb 30 nappal állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérő nevét, címét és ajánlattevő nevét, címét és adószámát, természetes személy esetén
adóazonosító jelét,
b) a kiadási tétel műszaki adatait, és típus jelöléssel rendelkező eszköz esetén legalább a konkrét típust,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, ha az az árajánlat további adataiból nem
megállapítható,
e) a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
f ) az ajánlattevő aláírását, és
g) az árajánlat kiállításának dátumát."

 

A mellékletben található és letölthető árajánlat minta használható a turisztika jogcímre benyújtandó támogatási kérelmek összeállítása során.

 

Kérjük, hogy a letölthető minta hiányzó részeit gondosan kitölteni és kitöltetni szíveskedjenek, majd azt aláírva és bélyegzővel ellátva eredeti példányban a támogatási kérelemmel együtt benyújtani szíveskedjenek!

 

 

104/2013. (XI. 14.) VM rendeletre vonatkozó ingatlan használatához hozzájáruló nyilatkozat minta

Tisztelt Pályázók!

 

A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (továbbiakban: Jogcímrendelet) alapján turisztika jogcímre benyújtandó támogatási kérelmek esetében a Jogcímrendelet 12.§ (1) bekezdés m) pontja értelmében a támogatási kérelemhez mellékelni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban. (...):
 

"12.§ (1) m) amennyiben a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul, és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;"

 

A fentiek értelmében, amennyiben a fejlesztés (építés vagy beépítésre kerülő eszközbeszerzés esetében) olyan ingatlanon valósul meg, mely ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél tulajdonában áll, abban az esetben a mellékletként letölthető ingatlan használathoz hozzájáruló minta alkalmazható.

 

Kérjük, hogy a letölthető minta hiányzó részeit gondosan kitölteni szíveskedjenek, majd azt aláírva (szükség szerint bélyegzővel ellátva) eredeti példányban a támogatási kérelemmel együtt benyújtani szíveskedjenek!

 

104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel kapcsolatos Nemzeti Tanúsító Védjegy tájékoztató

Tisztelt Pályázók!

 

A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 7.§ (2) bekezdés c) pontjának értelmében:

 

"7.§ (2) bekezdés c) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti falusi szálláshely esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig rendelkezni kell a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége szerinti 4 napraforgós nemzeti tanúsító védjeggyel."

 

Tájékoztatjuk Önöket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel érintett falusi szálláshelyek "napraforgós " Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítésével kapcsolatos csatolmányban található információkról!

 

Az alábbi linken megtalálható a védjegyminősítéssel kapcsolatban minden további ügyfeleket érintő információ.

 

http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html

 

A minősítés menetéről, illetve a védjegyről tájékozódhatnak a fenti linken túl a letölthető dokumentumok segítségével.

A program véglegesítéséhez várják a véleményeket

A Vidékfejlesztési Minisztériumban rendezték meg november 25-én a Vidékfejlesztés a fókuszban című konferenciát, amelyen megvitatták a 2014-2020-as programozási időszak tervezési dokumentumait a szakmai partnerekkel.
A program véglegesítéséhez várják a véleményeket
A program véglegesítéséhez várják a véleményeket
Az Európai Unió mintegy 1270 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít a 2014-2020 között lezajló Vidékfejlesztési Programra (VP). November 25-én, a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében tartották meg a program 3.0-ás verziójának társadalmi egyeztetését Vidékfejlesztés a fókuszban címmel, amely egyben része annak a fórumsorozatnak, amelyet a tárca a szakmai partnerek véleményének megismerése érdekében indított. A társadalmi és szakmai egyeztetésekre többek között érdekképviseleti szervezetek, a szociális és gazdasági ágazat, civil egyesületek, valamint kamarák és egyetemek képviselői kaptak meghívást.

Lakossági fórum

A Tiszazugi-Leader Helyi Akciócsoport Munkaszervezete meghívja Önt Lakossági tájékoztató Fórumra 2013. november 27.-én 14 órai kezdettel.
 

Helye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tárgyaló terem
 

Kérjük, aki szeretne, a fórumon részt venni tekintse át a projektjére vonatkozó a www.tiszazugleader.eu honlapon közzétett pályázati dokumentációkat, és készüljön fel kérdésekkel.

 


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület