www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Tiszazugi LEADER 2013/11.számú Hírlevele

A Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete mellékelten közzéteszi a a 2013/11.számú hírlevelét ,melynek témája a Térségek közötti együttműködések.

A hírlevél mellékletből letölthető.

104/2013. (XI. 14.) VM rendeletre vonatkozó árajánlat minta

Tisztelt Pályázók!

 

A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 9.§ (4) bekezdés értelmében:

"9.§ (4) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy
a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését
megelőzően legfeljebb 30 nappal állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérő nevét, címét és ajánlattevő nevét, címét és adószámát, természetes személy esetén
adóazonosító jelét,
b) a kiadási tétel műszaki adatait, és típus jelöléssel rendelkező eszköz esetén legalább a konkrét típust,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, ha az az árajánlat további adataiból nem
megállapítható,
e) a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
f ) az ajánlattevő aláírását, és
g) az árajánlat kiállításának dátumát."

 

A mellékletben található és letölthető árajánlat minta használható a turisztika jogcímre benyújtandó támogatási kérelmek összeállítása során.

 

Kérjük, hogy a letölthető minta hiányzó részeit gondosan kitölteni és kitöltetni szíveskedjenek, majd azt aláírva és bélyegzővel ellátva eredeti példányban a támogatási kérelemmel együtt benyújtani szíveskedjenek!

 

 

104/2013. (XI. 14.) VM rendeletre vonatkozó ingatlan használatához hozzájáruló nyilatkozat minta

Tisztelt Pályázók!

 

A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (továbbiakban: Jogcímrendelet) alapján turisztika jogcímre benyújtandó támogatási kérelmek esetében a Jogcímrendelet 12.§ (1) bekezdés m) pontja értelmében a támogatási kérelemhez mellékelni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban. (...):
 

"12.§ (1) m) amennyiben a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul, és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;"

 

A fentiek értelmében, amennyiben a fejlesztés (építés vagy beépítésre kerülő eszközbeszerzés esetében) olyan ingatlanon valósul meg, mely ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél tulajdonában áll, abban az esetben a mellékletként letölthető ingatlan használathoz hozzájáruló minta alkalmazható.

 

Kérjük, hogy a letölthető minta hiányzó részeit gondosan kitölteni szíveskedjenek, majd azt aláírva (szükség szerint bélyegzővel ellátva) eredeti példányban a támogatási kérelemmel együtt benyújtani szíveskedjenek!

 

104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel kapcsolatos Nemzeti Tanúsító Védjegy tájékoztató

Tisztelt Pályázók!

 

A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 7.§ (2) bekezdés c) pontjának értelmében:

 

"7.§ (2) bekezdés c) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti falusi szálláshely esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig rendelkezni kell a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége szerinti 4 napraforgós nemzeti tanúsító védjeggyel."

 

Tájékoztatjuk Önöket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel érintett falusi szálláshelyek "napraforgós " Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítésével kapcsolatos csatolmányban található információkról!

 

Az alábbi linken megtalálható a védjegyminősítéssel kapcsolatban minden további ügyfeleket érintő információ.

 

http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html

 

A minősítés menetéről, illetve a védjegyről tájékozódhatnak a fenti linken túl a letölthető dokumentumok segítségével.

A program véglegesítéséhez várják a véleményeket

A Vidékfejlesztési Minisztériumban rendezték meg november 25-én a Vidékfejlesztés a fókuszban című konferenciát, amelyen megvitatták a 2014-2020-as programozási időszak tervezési dokumentumait a szakmai partnerekkel.
A program véglegesítéséhez várják a véleményeket
A program véglegesítéséhez várják a véleményeket
Az Európai Unió mintegy 1270 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít a 2014-2020 között lezajló Vidékfejlesztési Programra (VP). November 25-én, a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében tartották meg a program 3.0-ás verziójának társadalmi egyeztetését Vidékfejlesztés a fókuszban címmel, amely egyben része annak a fórumsorozatnak, amelyet a tárca a szakmai partnerek véleményének megismerése érdekében indított. A társadalmi és szakmai egyeztetésekre többek között érdekképviseleti szervezetek, a szociális és gazdasági ágazat, civil egyesületek, valamint kamarák és egyetemek képviselői kaptak meghívást.

Lakossági fórum

A Tiszazugi-Leader Helyi Akciócsoport Munkaszervezete meghívja Önt Lakossági tájékoztató Fórumra 2013. november 27.-én 14 órai kezdettel.
 

Helye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tárgyaló terem
 

Kérjük, aki szeretne, a fórumon részt venni tekintse át a projektjére vonatkozó a www.tiszazugleader.eu honlapon közzétett pályázati dokumentációkat, és készüljön fel kérdésekkel.

 


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete

Megjelent a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján turisztika jogcímre benyújtható támogatási kérelem formanyomtatványai!

Megjelent a 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. A közlemény és formanyomtatványai elérhetőek a következő címen:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1852013

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 11. § (1) bekezdés értelmében a támogatási kérelmet postai úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás
helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

 

Postázási cím: Tiszazugi LEADER Egyesület

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 289/2013.(XI/14) közleménye

Tisztelt Pályázók!

 

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 289/2013.(XI/14) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.18.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati útmutatóról, továbbá a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusról.

 

A közlemény elérhető a http://www.kormany.hu/download/c/15/11000/IH.zip#!DocumentBrowse címen.

Turisztika jogcímrendelet megjelenés!

Tisztelt pályázók!

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Közlöny 188. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (továbbiakban: Jogcímrendelet), melyben a támogatási kérelem benyújtási időszak 2013. november 25-2013. december 20. közötti időszakban került meghatározásra.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmet postai úton lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához (Tiszazugi LEADER Egyesület, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.).

 

A Tiszazugi LEADER Egyesület illetékességi területén az egy ügyfél által igényelhető maximális támogatási összeg: 35.000.000 Ft.

 

A Jogcímrendelet 4. § (4) bekezdés értelmében:

Ingyenes képzés indul - Szakemberek képzése - Korszerű önismereti, önmenedzselési és konfliktuskezelő gyakorlat

Szakemberek képzése: önismeret, önmenedzsment, konfliktuskezelés

A célcsoport fejlesztését végző szakemberek közös felkészítése szeminárium és tréning keretében, rendszeres eset megbeszélési lehetőségek és szupervízió biztosítása a szakemberek részére.

A képzés az alábbi tematikára épül:

-          Ön és társismeret
-          Személyiségfejlesztés
-          A konfliktusok megelőzését szolgáló módszerek, eljárások
-          Konfliktus típusok
-          A konfliktusok megoldásának lehetséges stratégiái
-          A konstruktív megoldást befolyásoló tényezők
-          Mediáció alapjai
A képzés 10 alkalommal megvalósított képzés, ami megalapozza a további képzéseket.
Indikátorok:
Résztvevők száma: 25 fő
Csoport száma: 1 csoport
Időtartam: 10 óra
Alkalomszám: 8 alkalom

 

Kezdési

dátum:        Óraszám    Helyszín
2013-11-16    10    Kunszentmárton, Szécheny Általános Iskola,  8.00 óra

 

További információ kérhető:

  Németh Róbert

+3630/647-2170

 

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület