www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

EMVA kifizetési kérelmek esetében fontos, MVH közleményben nem található, szükséges dokumentumok

Tisztelt Kedvezményezettek!

 

EMVA jogcímen elnyert támogatás elszámolása során szükséges, MVH közleményben nem található és nem részletezett dokumentumok:

 

- Elektronikus építési napló esetén (2014.01.01 után kezdett és megnyitott építési napló esetében) szükséges csatolni a kifizetési kérelemhez az e-napló alkalmazásból kinyomtatott fő- és alnaplót, valamint mellékleteket. Valamint külön ügyfél nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az e-napló alkalmazásból kinyomtatott dokumentumok tartalma mindenben megegyezik az e-napló alkalmazásban szereplő adatokkal.

 

- A kedvezményezetteknek építési beruházások során az építésügyi hatóságtól tájékozódnia szükséges, hogy az adott építési beruházás településképi véleményezési vagy településképi bejelentési eljárásra kötelezett e. Amennyiben nem, erről a fejlesztéssel érintett település polgármestere által kiállított nyilatkozat csatolása szükséges a kifizetési kérelemhez.

 

Amennyiben az adott építési beruházás településképi véleményezési vagy településképi bejelentési eljárásra kötelezett, úgy az eljárást szükséges megindítani, majd az eljárás során kiállított dokumentumot csatolni a kifizetési kérelemhez.

 

A településképi véleményezési illetve településképi bejelentési eljárásokat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza.

 

MVSE LEADER TK3 jogcím keretében megvalósított fejlesztésének nyílt napja

A Martfűi Városi Sportegyesület LEADER TK3 jogcímen támogatást nyert fejlesztésével kapcsolatos nyílt napjára 2014. május 15. napján 15 óra 30 perc időpontban kerül sor.

 

A nyílt nap alkalmával az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Martfűi Városi Sportegyesület által használt és felújítással érintett sportcélú létesítmény felújítási munkálataiba.

 

Helyszín: Martfű, Ifjúság úti teniszpályák

 

A meghívó a csatolt dokumentumban érhető el.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2014. (IV. 11.) számú Közleménye

Tisztelt Pályázók!

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás igénylőjének az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján 2014. március 28. napjától új nyilatkozattételi kötelezettségei keletkeztek.

 

Kérjük, hogy a nyilatkozattételi kötelezettségek megtételét elősegítő, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2014. (IV. 11.) számú Közleményét áttekinteni szíveskedjenek!

 

A közlemény elérhetősége:

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk562014

 

Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete

EMVA LEADER TK3 - Nyílt nap a Tiszakürti Szövetkezetnél

2014. január 17.-én a Tiszakürti Szövetkezet nyílt napot tartott, melynek keretében bemutatja tevékenységét , a LEADER TK3 keretében megvalósított fejlesztést.

A nyílt napról készült dokumentáció csatolmányból letölthető.

 

 

Üdvözlettel:

Tiszazugi LEADER Egyesület

Munkaszervezete

LEADER NKE és TKE végrehajtással kapcsolatos tájékoztatás ügyfelek részére

Tisztelt ügyfelek!

 

Mivel több esetben is felmerült a LEADER NKE és TKE kapcsán az ügyfelek  végrehajtással kapcsolatos tájékozatlansága, az alábbiakra hívjuk fel az érintettek figyelmét:

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (Kbt.) a LEADER együttműködések kapcsán is alkalmazni kell, amennyiben a beszerzés értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt.

 

Az erre vonatkozó előírás Kbt.  6. § (1) bekezdés g) pontjában található:

 

 „6. § (1) g) a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az a)–f) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet – az uniós értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az egyéni vállalkozó kivételével – , amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az a)–d) pontok hatálya alá tartozó egy vagy több szervezet az uniós értékhatárt elérő értékű beszerzés esetében többségi részben, a nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetében hetvenöt százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;”

 

A közbeszerzési értékhatárok a Közbeszerzési Hatóság honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/tajekoztato/portal_335825/ link alatt érhetők el.

 

Üzemeltetési kötelezettség szabályaira vonatkozóan:

 

MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer szabályainak változása

Tisztelt pályázók!

 

Az MVH az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése, valamint az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a jelenleg alkalmazott kérelemre történő jelszó kiadás mellett bevezeti a hivatalból történő jelszó megállapításának és kiadásának lehetőségét.

Továbbá szükségessé vált az „Állandó meghatalmazás visszavonása /felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű, G1051 jelű nyomtatvány módosítása.

 

A vonatkozó 52/2014. (IV. 04.) MVH Közlemény elérhetősége:

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk522014

 

Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete

Figyelem! Már csak 10 nap áll rendelkezésre az E-monitoring adatszolgáltatásra!

Március 19-ig teljesíthetik a monitoring adatszolgáltatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatásban részesült ügyfelek – hívja fel a figyelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

 

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módokon:

 

- Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot.

 

- Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is, kitöltéséhez a korábban használt jelszó továbbra is érvényes. Abban az esetben, ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette, elfelejtette jelszavát, a „G1040" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat.

 

Sikeres UMVP által támogatott projekt nyilvános bemutató rendezvénye

Tiszainoka község az UMVP III. tengely, IV. körben nyert pályázatot „Ravatalozó felújítás, kerítés felújítás és kegyeleti park kialakítás”címmel. A felújított ravatalozó ünnepélyes átadása 2014. 01. 23.-án volt, amelyen nemcsak a projektben közreműködők, hanem a helyi lakosság is részt vett.

 

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület