www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Megjelent a FALU Őszi száma

Megjelent az A falu idei harmadik, őszi száma!

Turizmus és környezetvédelem – ez a két fő téma a vidékfejlesztők és környezetgazdák minősített folyóiratának aktuális számában, amely az uniós vidékfejlesztési politika aktualitásaival és vidékszociológiai kérdésekkel is foglalkozik.

Megjelent az A falu idei harmadik, őszi száma!
Egy országos léptékben gondolkodó, egy tematikus és egy területi megközelítésű tanulmány foglalja össze az elmúlt esztendőkben a vidéki idegenforgalom szerkezetében és funkciójában végbement változásokat. Kulcsár Noémi dolgozata új módszertani megközelítésben vizsgálja a falvakat, mint lehetséges turisztikai desztinációkat, és megállapítja, hogy noha a turizmus önmagában nem elegendő a magyarországi vidéki térségek felvirágoztatásához, a helyi adottságokra alapozó idegenforgalom mindenképpen kitörési pont kell, hogy legyen a jövő vidékfejlesztésében. Remenyik Bulcsú és Tóth Géza cikke a hazai tóturizmust elemezve megállapítja, hogy célpontként továbbra is a Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó és a Fertő-tó a meghatározó, az alágazat azonban mára elvesztette prioritását a korábbi gyakorlathoz képest a magyarországi idegenforgalmon belül. Lenkovics Beatrix a területi megközelítésű vizsgálatok jó példájával szolgál, amikor Nógrád megye turizmusát értékelve javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekre vonatkozólag.

Hamarosan megnyitásra kerül a a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím

Várhatóan hamarosan megnyitásra került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet. Kérjük, aki ilyen irányú támogatási kérelem benyújtását tervezi, folyamatosan kísérje figyelemmel honlapunkat.

 

Tiszazugi LEADER Egyesület

Munkaszervezete

Büszkeségünk a magyar vidék

Kétszáz fotóból álló kiadvány készült a magyar vidék szépségeinek bemutatására Büszkeségünk a magyar vidék címmel, amelyet szeptember 7-én mutatnak be a Virágzó Vidékünk Roadshow hatvani állomásán.
Büszkeségünk a magyar vidék

Elkészült a Büszkeségünk a magyar vidék című kiadvány, amely elsődleges célja bemutatni a magyar vidék természetes szépségét, jelentette be Mezőszentgyörgyi Dávid, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) főtitkára szeptember 3-án egy budapesti kerekasztal-beszélgetésen. A kiadványt szeptember 7-én Hatvanban, a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sikereit bemutató, augusztusban elindult rendezvénysorozat ötödik állomásán mutatják be a nagyközönségnek.
Büszkeségünk a magyar vidék
 Mezőszentgyörgyi Dávid elmondta, hogy a kiadvány elkészítésével kívánják felhívni a figyelmet a magyar vidék fontosságára, valamint arra, hogy a vidéki élet jövője Magyarország jövője is. Ahhoz, hogy egy élhetőbb mezőgazdaságot teremtsünk, átfogó vidék- és agrárpolitikai fordulatra volt szükség. A hagyományokat és értékeket megőrizve folyamatosan megújul sokszínű mezőgazdaságunk, amelynek köszönhetően a gazdák úgy állítanak elő egészséges élelmiszereket, hogy közben megélhetést jelentő munkát adnak a családoknak. A Büszkeségünk a magyar vidék kiadvány a magyar vidék szépségével, a már meglévő hagyományok megőrzésével mutatja be a vidéki élet hétköznapjait.
 

TÁJÉKOZTATÓ: Megjelent a 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény Ügyfél-nyilvántartással kapcsolatosan - Hatályba lép 2013.09.30.-án

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól (E közlemény a kihirdetés napját (2013.07.30.) követő 60. napon lép hatályba.)

A közlemény és a mellékletei az alábbi linken letölthetőek:

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013

 

 

Megjelent a 153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény LEADER 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Megjelent a 153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtott támogatások jogcím (a továbbiakban: LEADER TK3) keretében nyújtott támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetésének igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás határideje: 2013. december 31.
A közlemény teljes szövege és melléklete az lábbi linken letölthető:

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1532013

 

Megjelent a Tiszaugi LEADER 2013/08.számú HÍRLEVELE

A Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete mellékelten közzéteszi a kérelem kezelés, kifizetési kérelem benyújtása valamint tájékoztatás LEADER támogatással megvalósult projekről témában összeállított 2013/8.számú Hírlevelét.

A hírlevél mellékletből letölthető.

Kétmilliárd forint a bemutatóüzemi program megvalósítására

Kétmilliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre augusztustól a mezőgazdasági termelőknek és az erőgazdálkodóknak tartandó bemutatóüzemi program megvalósítására - közölte a vidékfejlesztésért felelős államtitkár Budapesten.
Kétmilliárd forint a bemutatóüzemi program megvalósítására
Kétmilliárd forint a bemutatóüzemi program megvalósítására
V. Németh Zsolt elmondta: a program során a gazdálkodók térítésmentesen vehetnek részt az innovatív technológiákat és módszereket bemutató helyi tájékoztató és konzultációs rendezvényeken. A bemutatóüzemek a programhoz kapcsolódó kiadásaik 100 százalékát elszámolhatják.

Az egy főre jutó támogatási összeg 25 ezer forint, illetve egy bemutatóüzem részére legfeljebb 15 millió forint támogatás nyújtható. Egy programon legfeljebb 25 gazdálkodó vehet részt.

Az államtitkár kitért rá: a bemutatóüzemi cím elnyerésére azok az innovatív, gazdasági versenyképességet növelő, egyúttal környezetkímélő technológiákat használó gazdaságok pályázhatnak, amelyeknek az üzemmérete a rendelet hatályba lépését megelőző évben elérte legalább a 4 Európai Méretegységet, vagy legalább 20 hektár erdőt művelnek, illetve 2 hektáron erdészeti szaporítóanyagot termelnek.

15. Falunap és Elszármazottak találkozója

2013. augusztus 17.-én 15. alkalommal kerül megrendezésre Tiszainokán a Falunap és Elszármazottak találkozója!

Az Önkormányzat szeretettel várja az érdeklődőket!

A Falunap és Elszármazottak találkozójának programja a csatolmányból letölthető:

 

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület