www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Sajtóközlemény III. tengely

Sajtóközlemény III. tengely

 

2009. július 31.- 17 LEADER - térségben már kézbesítik az UMVP vidékfejlesztési jogcímeinek támogatási határozatait, ami feljogosítja a kedvezményezetteket beruházásaik megkezdésére. A feldolgozás folyamatos, de az utolsó határozatokat is szeptember 30-áig kézhez kapják a kedvezményezettek országszerte. Mindez azt jelenti, hogy 70-80 milliárd forintos támogatási összeg érkezik a vidéki térségek önkormányzataihoz, vállalkozóihoz, civil és társadalmi szervezeteihez, várhatóan 120-140 milliárd forint értékű fejlesztésnek teret nyitva az elkövetkező egy évben.

Az UMVP vidékfejlesztési intézkedéseire (mikrovállalkozás- fejlesztés. turisztikai tevékenység ösztönzése, falumegújítás és vidéki örörkség megőrzése) 2008. október 18. és január 10. között lehetett támogatási kérelmet benyújtani. Ezen időszakban négy  jogcímre összesen 5844 db kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, az általuk igényelt támogatási összeg 115 591 003 940 Ft, melynek megosztását az alábbi táblázat szemlélteti:

                                        benyújtott kérelmek        Igényelt támogatás                               Előzetes helyszíni                                                                                                                                                szemlére kijelölt ügyfél 

Falumegújítás és fejlesztés:  1677 db                      27 505 926,99                                                 1022

Vidéki örökség                         905  db                      22768041,12                                                     849

Mikrovállalkozás                     1688 db                     28282817,94                                                     399

Turisztikai tev. ösztönzése    1574 db                      37040217,89                                                    716

összesen:                                   5844 db                     115591003,94                                                  2986

Az UMVP III. tengelyének jogcímei esetében 2986 ügyfél vonatkozásában , összesen 3814 megvalósulási helyen került sor előzetes helyszíni szemle lefolytatására, mivel az építési beruházások esteében csak nem - megkezdett beruházások megvalósításához nyújtható támogatás. Összesen 4868 esteben történt hiánypótlás kérés az étrékelések jogszabályszerű lefolytatása érdekében. A végső döntések meghozatalakor az UMVP Irányító Hatósága figyelembe vette a 96 LEADER Helyi Akciócsoport által meghatározott források akcióterületenkénti nagyságát, valamint az általuk meghatározott minimum pontszámokat.

Az IH a jelenlegi döntési szakaszban a falumegújítás jogcím alatt 44 kérelmet hagyott jóvá a leghátrányosabb helyzetű térségben 816.489.949 forint támogatással, a nem LHH-s térségekben pedig 25 kérelmet 388.828.607 Ft támogatást odaítélve. ). vidéki örökség megőrzését célzó fejlesztés részesült összesen 262.652.094 Ft támogatásban, melyekből 8 db LHH-s térségben fog megvalósulni.

 

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület