www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Tájékoztatás helyszíni szemlék megkezdésével kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk az érintett pályázókat, hogy az UMVP III. tengely második fordulóra benyújtott pályázatok vonatkozásában munkaszervezetünk az előzetes helyszíni szemlék lefolytatását 2010. év február közepétől megkezdi.

  Az előzetes helyszíni szemle célja: a támogatási döntés meghozatalának megalapozása, a támogatási pályázathoz szükséges mindazon releváns információk beszerzése, amelyek a pályázathoz benyújtott okmányok alapján nem támaszthatók alá teljes körűen, illetve a benyújtott okmányok által adott információk egybevetése a helyszínen tapasztaltakkal.
 
Alapelvként követendő, hogy előzetes helyszíni szemlét kell tartani valamennyi felújítást, korszerűsítést tartalmazó beruházási támogatás esetén, továbbá minden olyan kérelem esetén, ahol az MVH előzetes helyszíni szemlét rendel el. Az előzetes helyszíni szemle során az MVH által rendszeresített formanyomtatványon jegyzőkönyvet veszük fel, valamint a megvalósítási helyszín meglévő állapotáról fényképeket készítünk.

   Az előzetes helyszíni szemlék időpontjáról előzetes értesítés küldünk az ügyfél számára, az értesítés az eljárásrend szerint nem haladhatja meg a 48 órát. Az értesítés történhet telefonon, faxon, e-mailben, illetve levélben. Munkaszervezetünk írásban küldi meg az értesítéseket e-mailen, illetve faxon, a pályázatokban megadott elérhetőségeken. (Megjegyzés: Kivonat a módosított 2007. évi XVII. törvényből: 50. § (1) A helyszíni ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése nélkül is lefolytatható.)

  A helyszíni szemlék alkalmával az aláírásra igazoltan jogosult képviselő - akadályoztatása esetén meghatalmazottja - vesz részt, valamint az illetékes HACS munkatársak (alkalmanként legalább 2 fő) az MVH-val kötött együttműködési megállapodás alapján. Az MVH felügyeleti ellenőrzés keretében bármely előzetes helyszíni szemlén részt vehet.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

 

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület