www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Módosult a 69/2009 (X.2.) IH közlemény LEADER Pályázati Felhívás!

Figyelem! A pályázati felhívás több pontja is változott, módosult. Ezen IH közlemény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 Az ÚMVP Irányító Hatóságának 4/2010. (I. 27.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás módosításáról.

I.) A pályázati felhívás 2. pontja az alábbi 2.4 – 2.5. alpontokkal egészül ki:

2.4. Az egyes jogcímek keretében meghatározott ügyfelek körén kívül a LEADER HACS a HPME katalógusában nem határozhat meg további ügyfeleket, azonban a jogcímeknél meghatározott ügyfélkört szűkítheti.
2.5. A HPME katalógusban a 2.4. alpontban foglaltak ellenére meghatározott ügyfelek nem jogosultak támogatásra.

II) A pályázati felhívás 3. pontja az alábbi 3.3 – 3.4 alpontokkal egészül ki:

3.3 A LEADER HACS a HPME katalógusban az egyes jogcímeknél meghatározott elszámolható kiadások körét és tartalmát nem módosíthatja, azonban egy darab speciális kiadást meghatározhat.
3.4 A HPME katalógusban a 3.3. alpontban foglaltak ellenére meghatározott kiadások nem jogosultak támogatásra.

III) A pályázati felhívás 4. pontja az alábbi 4.7. alponttal egészül ki:

4.7. A LEADER HACS ezen pályázati felhívásban, jogcímenként meghatározott támogatási intenzitásokat a HPME katalógusban pozitív irányban nem módosíthatja, negatív irányban legfeljebb 20 százalékponttal térhet el.
4.8. A HPME katalógusban a 4.7. alpontban foglaltak ellenére meghatározott intenzitások nem vehetők figyelembe.

IV.) A pályázati felhívás 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.2. E jogcím keretében pályázat benyújtására jogosult ügyfelek:
a) a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló az 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ban meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja;
b) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet;
c) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;
amennyiben a fejlesztés a Közhasznú szervezetek tevékenységéről szóló 1997. évi CLVI. törvény. V. fejezete 26. §. c) pontja szerinti feladatellátást segíti elő.

V. ) A pályázati felhívás 6.3.) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény építése, meglévő építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;

VI.) A pályázati felhívás 6. pontja az alábbi 6. 15. alponttal egészül ki:

6.15. Ha az adott HPME-ben új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése szerepel, akkor az adott HPME fejlesztési céljának megfelelő építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése is támogatható.

VII.) A pályázati felhívás 7.4.) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény építése, meglévő építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;

VIII.) A pályázati felhívás 7. pontja az alábbi 7. 12. alponttal egészül ki:

7.12. Ha az adott HPME-ben új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése szerepel, akkor az adott HPME fejlesztés céljának megfelelő építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése is támogatható.

IX.) A pályázati felhívás 4. számú melléklete helyébe ezen IH közlemény 1. számú melléklete lép.

X.) Ezen IH közlemény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

Megtekinthető a következő linken: http://www.umvp.eu/?q=hirek/kozlemeny-a-leader-palyazati-felhivas-modositasarol-20100127

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület