www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Módosult a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A támogatási kérelmet 2011-tol évente február 1. és március 31. között kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:
a) áfa-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
c) a gépjárműre vonatkozó adatok,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,
e) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatok,
f) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
g) az ügyfél aláírása."
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület